Kultur och fritid

E-böcker för barn

Skickades in: 2018-09-02

Hej!

Jag skulle vilja läsa barnböcker på plattan för mina barn. Men jag hittar inga på bibliotekets hemsida. Ska jag behöva åka till Växjö och skaffa lånekort för att kunna göra detta?

Svar från kommunen

Svarade: 2018-09-09

Hej!

Då e-böcker och e-ljudböcker är en både resurskrävande och kostsam del av biblioteksverksamheten har vi valt att koncentrera insatserna där efterfrågan är störst. Vi håller dock på att se över hur vi i framtiden ska jobba med e-medier och just nu undersöker vi möjligheten att erbjuda fler e-medier till ungdomar. På sikt kommer vi förhoppningsvis också kunna erbjuda e-medier för barn, men för att klara dessa ökade kostnader krävs omprioriteringar.

Med vänlig hälsning,

Per Gjörloff
Kultur- och fritidschef

Lyssna