Gator och parker

Folk struntar i stopplikten

Skickades in: 2020-04-21

Kommunen bör kontakta Trafikverket om att slopa stopplikten vid korsningarna norra samt södra infart/utfart Norrhult då det är fler som underlåter att stanna än vad det faktisk är de som gör.
Skyltarna verkar inte längre fylla någon funktion då antalet bilister som struntar i dem är fler än de som fortfarande respekter och åtlyder dem. Få verkar förstå att det inte bara är en bot på 2 500 kronor utan även indraget körkort på en sådan förseelse. Men visst; kan man spara 5 sekunder, så varför inte.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-04-30

Hej!

Att bilister inte följer de vägmärken och hänvisningar som finns utmed våra vägar och gator kan jag inte mer än som du beklaga. Att ta bort skyltning för att bilister inte följer eller efterföljer dessa är inte rätt väg att få bort problemet enligt mig. Det handlar nog helt enkelt om utbildning och efterlevnad av skyltning samt en polisiär närvaro i större utsträckning.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna