Gator och parker

Snöröjning i Sävsjöström

Skickades in: 2019-02-23

Snöröjningen verkar bara fungera på de större orterna i kommunen eller väntar ni på att den ska smälta bort.

Hälsningar från invånarna i Sävsjöström

Svar från kommunen

Svarade: 2019-02-26

Hej!

Just vecka 8 då denna synpunkt skickades in snöröjde Uppvidinge kommun inga gator och vägar efter det snöfall som kom. Snöröjning utfördes enbart på större gång- och cykelstråk.

Vänliga hälsningar,
Tekniska avdelningen

Lyssna