Gator och parker

Renovering av gator och reparation av broraset

Skickades in: 2018-09-06

Önskar raka svar från Tekniska kontoret vilken tidsplan man har för renovering av gator i Åseda; Södra Esplanaden, Östra Esplanaden, korsningen Östra Esplanaden-Östra vägen-Norrgatan samt allmän översyn och reparation av sprickor, lagningar med mera överlag.

Reparation av broraset vid Badebodaån. Mer än 4 år! Vi medborgare vill inte att vårt samhälle ska se så eftersatt och förfallet ut. Vi måste få ut mer av våra skattemedel.

Svar från kommunen

Svarade: 2018-09-13

Hej!

Tack för dina frågor!

Det svar vi kan ge just ju angående asfaltering är att det kommer ske under innevarande asfalteringssäsong, det vill säga innan vintern.

När det gäller reparation av broraset så pågår en upphandling av entreprenad för renovering.

Med vänlig hälsning

Anna Liedholm
Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen

Lyssna