Gator och parker

Trasigt räcke vid bro

Skickades in: 2021-03-14

Räcket vid bron till Kvarnadal och reningsverket ligger ner och man har ställt ett par koner där. Så har det varit i flera år. Det är farligt att ha det så. Ett barn på cykel till exempel som kommer för nära kan lätt ramla ner och skada sig! Dags att det åtgärdas.

Svar från kommunen

Svarade: 2021-03-18

Hej!

Boende, markägare och kommunen använder väg och bro och marken som bron och vägen ligger på är privatägd. Ansvaret för bron och vägen behöver redas ut innan åtgärder planeras och beslutas.

Vänliga hälsningar,
Tekniska avdelningen

Lyssna