Tillkännagivande

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-08-15

Paragrafer § 97

Förvaringsplats Kommunhuset i Åseda

Publicerat 2019-08-15

Avpubliceras 2019-09-13