Vision Uppvidinge

Ett lite jordklot, en penna, ett papper och ett suddgummi. Foto.

Under 2021 tar vi fram en vision för Uppvidinge som sträcker sig till 2040. Vi vill att du som invånare ska vara delaktig i visionsarbetet.

Vi hoppas att du som är invånare i Uppvidinge kommun vill vara med och påverka den framtida inriktningen. Vi behöver din hjälp. Alla svar som kommer in kommer att ingå i underlaget till Vision 2040 för Uppvidinge kommun.

En vision ger en övergripande riktning för kommunen. Därmed är den betydelsefull när politiker ska fatta beslut och sätta mål för organisationen att jobba med.

Arbetet med Vision 2040

Arbetet med en ny vision påbörjades under 2019 och under 2020 planerades medborgardialoger i kommunens orter. Tyvärr har restriktioner till följd av pandemin påverkat möjligheten att genomföra dialoger ute i orterna.

Istället får du här möjlighet att lämna dina synpunkter via en digital enkät och via en digital brevlåda. Genom post kan du också lämna handskrivna synpunkter, bilder som kommer att omhändertas och ingå i arbetet.

Prata med din familj, dina barn, dina far- och morföräldrar, dina grannar, vänner och bekanta om Uppvidinge i framtiden. Genom att använda #visionuppvidinge kan du länka synpunkter och bilder som vi tar del av i arbetet.

Så här deltar du

Du kan delta på flera olika sätt. Oavsett hur du väljer att delta kommer dina synpunkter att omhändertas som en del i underlaget.

Fokus ligger på en önskad framtid för Uppvidinge kommun. Så tänk dig nu Uppvidinge kommun år 2040…

Enkät

Dela med dig genom att fylla i enkäten:

Enkät om Vision Uppvidinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital brevlåda

Skicka dina synpunkter, tankar och idéer till:

therese.magnusson@uppvidinge.se

Brevlåda

Posta dina tankar och idéer i ett brev till:
Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda

Märk kuvertet ”Vision Uppvidinge”

#visionuppvidinge

Länka synpunkter och bilder till hashtaggen #visionuppvidinge i inlägg på sociala medier.

Efter samråd presenteras resultatet

Det digitala samrådet pågår mellan den 21 april och den 18 juni. Därefter sammanställs resultatet. Resultatet kommer att presenteras på denna sida. Resultatet kommer att analyseras och sammanställas utifrån frågor så som:

 • Var finns störst samsynthet?
 • Vilka värderingar är starkast och bör vara drivande?
 • Vad har vi som inga andra har, vad gör oss unika?
 • Vilka kännetecken har kommunen?
 • Vilka av dessa bör utvecklas vidare?

Resultatet kommer att presenteras på kommunens hemsida som en återkoppling till dig som deltagit i arbetet.

Varför en vision?

”Om du inte vet var du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”
(Citat från katten i Alice i Underlandet)

En vision ska ge riktning för framtiden men också utmana och inspirera medarbetare och politiker i det dagliga arbetet. Det gäller särskilt i vår kommun som är en glesbygdskommun med begränsade resurser. Vi behöver hjälp att fokusera och välja rätt.

Visionen sätter ett övergripande, långsiktigt mål som är konkret och modigt. Utifrån visionen prioriteras strategiska områden som kan kompletteras med mätbara mål i kommunens målstyrning. Ju bättre kommunen lyckas med målen, desto närmare kommer vi visionen. En stark och förankrad vision är därför ett första steg i en utvecklingsprocess för ett stärkt Uppvidinge.

Varför en vision för Uppvidinge kommun?

När vi pratar om vision för Uppvidinge kommun handlar det om hela det geografiska området. Visionen blir ett viktigt styrdokument för utvecklingsarbetet i kommunen, till exempel översiktsplanen.

Organisationen ska ta ett tydligt ansvar att ledas av visionen och fatta beslut som för oss närmare den. Vi vill på bästa sätt erbjuda service, utbildning, samhällsbyggnad och landsbygdsutveckling för våra medborgare – och därmed värna demokratin. Det är viktigt att det liv man lever här, och varför, identifieras och värdesätts.

Utifrån de synpunkter som kommer in och andra förutsättningar fattar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige beslut om vilken vision som ska gälla. Nämnder och förvaltningar ska i sitt arbete se till att vision med tillhörande mål och prioriteringar följs och implementeras i alla led.

När organisationen lyckas med det uppdrag som våra politiker ger den lyckas vi också skapa en effektiv och framgångsrik kommunorganisation. Det gynnar alla oss som bor i kommunen. Genom att samarbeta med medborgare, näringsliv och civilsamhälle i arbetet mot visionen kan verkligt stora effekter uppnås.

Vilka tar fram visionen?

Invånare i alla åldrar och på alla platser i kommunen välkomnas att vara med och bidra tillsammans med politiker och medarbetare, som ofta också är invånare i kommunen. Fokus ligger på en önskad framtid för Uppvidinge kommun.

Förtroendevalda från olika politiska partier har genomfört flera workshops med fokus på hela Uppvidinge kommun och dess styrkor, utmaningar och möjligheter. Utifrån detta har ett arbetsunderlag tagits fram och skickats till samtliga politiska partier för diskussion och synpunkter.

Enkäten och synpunkter som kommer till ”visionsbrevlådan” ska ge en tydligare och mer fullständig bild av vad invånare/medarbetare uppskattar idag, vad vi kan lämna bakom oss och vad som är viktigt för framtiden.

Resultatet kommer att analyseras och sammanställas. Utifrån den samlade bilden sammanställs ett förslag som läggs fram för beslut av förtroendevalda politiker i kommunen. Visionen blir därmed en essens av vad våra invånare, medarbetare och förtroendevalda har sagt och bidragit med i processen.

Processen i korthet

Förarbete

 1. Internt arbete bland förtroendevalda och medarbetare på Uppvidinge kommun
 2. Förslag och underlag skickas till politiska partier
 3. Dialoger, enkät till invånare med mera
 4. Sammanställning och förslag på Vision Uppvidinge

Politiska beslut, implementering och uppföljning

 1. Beslut i Kommunstyrelsen
 2. Beslut i Kommunfullmäktige
 3. Implementering
 4. Uppföljning