Vanliga frågor och svar kring EU-valet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om valet 2024.

Får du inte svar på din fråga här kan du besöka Valmyndighetens webbplats och välja Länk till annan webbplats.
rubriken Ställ din fråga här. Länk till annan webbplats.

Hur får jag mina valsedlar?

Valsedlar finns i alla röstningslokaler och vallokaler. Valnämnden kommer, förutom blanka valsedlar, lägga ut partivalsedlar vi av lag är skyldiga förse alla röstmottagningsställen med. Det innebär följande partier: Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och Värdigt liv.

Även andra partier lämnar sina valsedlar till röstningslokalerna och vallokalerna och de kommer också att finnas tillgängliga i valsedelställen. Dessutom delar många partier ut valsedlar i samband med sina valkampanjer. Du kan även använda en blank valsedel och skriva det parti du röstar på.

När kommer röstkortet?

Valmyndigheten skickar ut röstkorten och senast den 22 maj ska alla ha fått sitt röstkort.

Jag har tappat bort mitt röstkort eller inte fått det, vad gör jag?

Om du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du kontakta kommunen och få ett nytt utskrivet.

I första hand röstar du på valdagen den 9 juni. Den vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Om du inte kan rösta på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Information om förtidsröstningslokaler och öppettider finns på Valmyndighetens webbplats.

Kommunens reception i kommunhuset Åseda kan skriva ut dubblettröstkort och röstningslokalen har öppet varje dag. Se följande länk för öppettider.

Var kan jag förtidsrösta? Kan jag posta eller måste jag besöka en vallokal?

Du kan inte posta en röst utan du måste besöka en röstningslokal för att förtidsrösta. Undantag gäller för den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan ta sig till en röstningslokal. Då kan man rösta genom bud eller via ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Ett annat undantag är om du befinner dig utomlands, då kan du brevrösta.

Måste jag rösta i anvisad vallokal eller kan jag besöka en annan?

Du måste rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Det är i den lokalen du finns upptagen i röstlängden. Går du till en annan vallokal kommer du inte få rösta där.

Får jag rösta om jag inte är svensk medborgare?

Om du inte är svensk medborgare får du endast rösta i det svenska EU-valet om du är medborgare i annat EU-land men folkbokförd i Sverige. Mer information om rösträtt finns på Valmyndighetens webbplats.

Jag är utlandssvensk – får jag rösta och hur gör jag?

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Jag har förtidsröstat och har ångrat mig. Kan jag rösta igen?

Du kan inte förtidsrösta flera gånger för då kommer alla dina förtidsröster att vara ogiltiga och kommer inte att räknas. Om du förtidsröstat men ångrat dig kan du istället ångerrösta på valdagen. Det innebär att du går till din vallokal och röstar som vanligt. Om din förtidsröst har hunnit prickas av i röstlängden när du kommer för att rösta får du tillbaka den. Om förtidsrösten inte hunnit komma till vallokalen när du vill ångerrösta, så kommer den räknas som en ogiltig röst och istället räknas den rösten du lagt i vallokalen.

Hur gör jag om jag inte är hemma på valdagen?

Om du inte är hemma på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige under perioden 22 maj till 9 juni. Information om förtidsröstningslokaler och öppettider finns på respektive kommuns webbplats och på Valmyndighetens webbplats. Befinner du dig utomlands kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat där du befinner dig. Länk till information om att rösta utomlands finner du under rubriken Relaterade länkar längst ner på denna sida.

Min anhörige är sjuk och kan inte ta sig till vallokalen, hur gör hen?

Personer som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vallokalen kan rösta genom bud eller begära en ambulerande röstmottagare från kommunen. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Om jag bor långt ifrån en vallokal och har svårt att ta mig till min vallokal, finns det alternativ?

Om du bor på landsbygden och har långt till din vallokal finns det 3 stycken röstningslokaler som kan vara närmare för dig som är öppna mellan klockan 09.00 – 15.00 på valdagen den 9 juni. Dessa lokaler är: Älghultsskolans matsal, Älghult och Fröseke Folkets hus. Kommunhuset Åseda har öppet mellan 08:00-21:00.

I alla dessa röstningslokaler måste du ha med dig både röstkort och legitimation för att få rösta.

Om jag blir sjuk och inte kan gå och rösta, vad gör jag då?

Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till vallokalen kan du rösta genom bud eller så kan kommunen skicka ambulerande röstmottagare till ditt hem. Kommunen kan komma hem till dig mellan vardagar mellan 22 maj och 7 juni. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 9 juni. Kontakta kommunen för mer information.

Jag är student och har praktik utomlands då, hur/var röstar jag?

Antingen kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat om ett sådant finns där du befinner dig. Tänk på att en brevröst tidigast får göras i ordning den 25 april för att vara giltig.

Vad händer om jag inte röstar?

Ingenting händer om du inte röstar, i Sverige har vi ingen röstplikt.

Kommer jag få information om vilken vallokal jag ska gå till?

Ja, det kommer stå på ditt röstkort du får hem i brevlådan.

Vilka regler krävs för att få vara bud och vem kan nyttja bud?

Den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att rösta med bud. Följande personer får vara bud åt väljaren:

  • väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
  • lantbrevbärare anställda av Postnord Group AB,
  • anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Ett bud ska ha fyllt 18 år. Tänk på att en budröst får göras iordning tidigast 24 dagar före valdagen.

Vad innebär att kryssa/personrösta?

Om du vill stödja en speciell kandidat i ett parti så kan du markera den personen med ett kryss på en namnvalsedel.

De kandidater som får minst 5 procent av rösterna för ett parti i en valkrets kan flyttas upp i listan. Den av dessa av dessa kandidater som fått flest personröster flyttas upp som första namn på listan. Övriga kandidater som uppnått 5 procent flyttas också upp i listan efter antal röster.

När vet jag resultatet för valet?

Sent på kvällen valdagen den 9 juni brukar ett första preliminärt valresultat för EU-valet kunna presenteras.

Hur jobbar Uppvidinge kommun för att valet ska bli korrekt genomfört?

Det svenska valsystemet är transparant och decentraliserat. Det innebär att det är mycket svårt att manipulera valresultatet. I Uppvidinge kommun arbetar tjänstepersoner med att planera och organisera valet. Till vår hjälp har vi cirka 40 frivilliga röstmottagare som kommer jobba i våra 5 vallokaler samt röstningslokaler på valdagen. Dessa röstmottagare genomgår obligatoriska utbildningar och flera har många års erfarenhet att jobba i vallokal och röstningslokal. Valmyndigheten ger kommunerna instruktioner om hur valet ska genomföras så att det sker på samma sätt i hela landet.

Vilka jobbar i vallokalen?

I vallokalen jobbar mellan 5-7 röstmottagare beroende på distriktets storlek. Röstmottagarna är vanliga människor från alla delar av samhället. Ett grundkrav för att arbeta med val i Uppvidinge kommun är att röstmottagaren fyllt 18 år senast valdagen, talar och kan läsa svenska, kan räkna och har rösträtt. Alla röstmottagare genomgår obligatorisk utbildning.

Hur vet jag att det jag röstar på är och förblir hemligt?

När du röstar i vallokal på valdagen prickas det av i röstlängden att du röstat men inte på vilket parti. Ditt valkuvert läggs sen ner i valurnan tillsammans med alla andras röster. Det blir därmed omöjligt att veta vem som har röstat på vad när valkuverten sen öppnas vid rösträkningen, vilket är syftet med tillvägagångssättet.

Om du förtidsröstar så läggs ditt valkuvert i ett fönsterkuvert tillsammans med ditt röstkort. Det är för att förtidsrösten ska kunna skickas till rätt vallokal där rösterna ska räknas på valdagen. Dessutom måste man kunna identifiera väljarens förtidsröst om hen ångerröstar på valdagen så man vet vilken förtidsröst man ska ta bort. Det är dock förbjudet enligt lag att öppna en förtidsröst och titta i valkuverten. Inga obehöriga har heller tillgång till förtidsrösterna före valdagen.

I vallokalen avidentifieras alla förtidsröster innan rösträkningen genom att valkuverten tas ut ur fönsterkuvertet och läggs i valurnan tillsammans med alla andra röster som mottagits under valdagen.

Vad händer efter röstningen?

Efter vallokalerna stänger den 9 juni klockan 21.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten att observera. När röstmottagarna räknat rösterna meddelas resultatet till Valmyndigheten. Det är detta resultat du kan se på exempelvis TV på kvällen. Dagen efter valet överlämnar kommunen sen alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sen till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sen alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna vilket inte kommunen gjort under valnatten.


Lyssna