Möten

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Tisdagar klockan 18.30. Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund som pågår i max 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige träffas

Datum

Plats

21 januari INSTÄLLT

Norrhult

4 februari

Åseda

3 mars

Alstermo

7 april INSTÄLLT

Lenhovda

5 maj

Norrhult

23 juni

Fröseke

1 september

Åseda

6 oktober

Alstermo

3 november

Lenhovda

1 december, sammanträdet flyttat till måndag 30 november

Norrhult

Kommunstyrelsen

Onsdagar klockan 13:30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsen träffas

Datum

OBS! 21 januari (tisdag)

19 februari

18 mars

22 april

20 maj

10 juni

OBS! 18 augusti (tisdag) kl. 15:00-17:00

16 september

21 oktober

18 november


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas

Datum

7 januari OBS kl. 10-12

4 februari

3 mars

7 april

5 maj

26 maj

4 augusti INSTÄLLT

1 september

6 oktober

3 november


Kultur- och föreningsutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kultur- och föreningsutskottet träffas

Datum

6 februari

7 maj

18 juni

27 augusti

5 november


Tekniska utskottet

Onsdagar klockan 14:00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Tekniska utskottet träffas

Datum

26 februari

29 april

23 september

19 november (torsdag)


Personalutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Personalutskottet träffas

Datum

16 januari

26 mars OBS! ändrad till 24 mars klockan 10.30

28 maj

24 september

3 december

Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagar klockan 13.30

Datum då Barn- och utbildningsnämnden träffas

Datum

12 februari

11 mars

15 april

13 maj INSTÄLLT

9 juni

9 september

14 oktober

11 november

9 december


Socialnämnden

Tisdagar klockan 13.00 i Lenhovda

Datum då Socialnämnden träffas

Datum

16 januari (torsdag)

11 februari

10 mars

14 april

12 maj

9 juni

8 september

13 oktober

10 november

8 december


Miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda.

Datum då Miljö- och byggnadsnämnden träffas

Datum

16 januari 

13 februrari

12 mars

16 april

14 maj

25 juni

13 augusti INSTÄLLT!

10 september

15 oktober

12 november

10 december

Valnämnden

Kommunhuset i Åseda

Datum då Valnämnden träffas

Datum