Möten 2023

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Tisdagar klockan 18.30. Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund som pågår i max 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige träffas

Datum

Plats

7 februari kl 18:30

Norrhult Folkets hus

7 mars kl 18:30

Norrhult Folkets hus

Extrainsatt: 21 mars kl 18:30

Norrhult Folkets hus

4 april kl 18:30

Åseda Folkets hus

2 maj kl 18:30

Alstermo Folkets hus

20 juni kl 09:00

Fröseke Folkets hus

5 september kl 18:30

Borgen Lenhovda

31 oktober kl 18:30

Norrhult Folkets hus

28 november kl 09:00

Åseda Folkets hus

Kommunstyrelsen

Måndagar klockan 08:30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsen träffas

Datum

23 januari

20 februari

20 mars

17 april

15 maj

5 juni

21 augusti

18 september

16 oktober

13 november

11 december


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas

Datum

3 januari

31 januari

28 februari

28 mars

25 april

23 maj

5 september

3 oktober

31 oktober

21 november


Kultur- och föreningsutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kultur- och föreningsutskottet träffas

Datum

3 februari

2 mars

27 april

25 maj

31 augusti

26 oktober

23 november


Tekniska utskottet

Torsdagar klockan 14:00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Tekniska utskottet träffas

Datum

23 februari

30 mars

25 april (tisdag)

22 maj

25 augusti (fredag klockan 08:00)

19 oktober

16 november


Personalutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Personalutskottet träffas

Datum

12 januari

16 mars

1 juni

31 augusti

12 oktober

14 december

Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagar klockan 13.30

Datum då Barn- och utbildningsnämnden träffas

Datum

15 februari

15 mars

11 april (tisdag)

10 maj

13 juni (tisdag)

14 september (torsdag)

11 oktober

8 november

6 december

Datum då utskottet för arbetsmarknad, etablering och lärcenter träffas

Datum

15 mars

10 maj

14 september

8 november

6 december

 

Välfärds- och omsorgsnämnden

Tisdagar klockan 13.00

Datum för Välfärds- och omsorgsnämndens sammanträden

Datum

10 januari

7 februari

14 mars

11 april

9 maj

Onsdag 7 juni

12 september

10 oktober

7 november

5 december


Miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda.

Datum då Miljö- och byggnadsnämnden träffas

Datum

2 februari

2 mars

5 april

4 maj

1 juni

17 augusti

14 september

12 oktober

9 november

7 december


Valnämnden

Kommunhuset i Åseda

Datum då Valnämnden träffas

DatumLyssna