Möten 2021

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Tisdagar klockan 18.00. Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund som pågår i max 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige träffas

Datum

Plats

2 februari

Åseda

2 mars

Alstermo

6 april

Lenhovda

4 maj

Norrhult

29 juni

Fröseke

7 september

Åseda

26 oktober

Alstermo

30 november

Lenhovda

14 december

Norrhult

Kommunstyrelsen

Tisdagar klockan 08:30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsen träffas

Datum

19 januari

16 februari

23 mars

20 april

18 maj

15 juni

24 augusti

21 september

14 oktober (OBS! Torsdag)

16 november

1 december (OBS! Onsdag)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas

Datum

2 februari

9 mars

6 april

4 maj

1 juni

7 september

5 oktober

2 november

15 november (OBS! Måndag)

14 december


Kultur- och föreningsutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kultur- och föreningsutskottet träffas

Datum

4 februari

10 maj

10 juni

19 augusti (Inställt)

23 september

4 november


Tekniska utskottet

Onsdagar klockan 14:00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Tekniska utskottet träffas

Datum

24 februari

28 april

22 juni (OBS! Tisdag, extrainsatt, inställt)

1 juli (OBS! Torsdag, extrainsatt)

15 september

24 november


Personalutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Personalutskottet träffas

Datum

14 januari

18 mars

27 maj

31 maj (OBS! Måndag, extrainsatt)

8 juni (OBS! Tisdag, extrainsatt)

7 oktober

2 december

Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagar klockan 13.30

Datum då Barn- och utbildningsnämnden träffas

Datum

10 februari

17 mars

14 april

12 maj

9 juni

15 september

13 oktober

10 november

8 december


Socialnämnden

Tisdagar klockan 13.00

Datum då Socialnämnden träffas

Datum

12 januari inställd

9 februari

16 mars

13 april

11 maj

8 juni

14 september

12 oktober

9 november

7 december


Miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda.

Datum då Miljö- och byggnadsnämnden träffas

Datum

21 januari

11 februrari

18 mars

15 april

10 maj (måndag)

17 juni

19 augusti

16 september

14 oktober

11 november

16 december

Valnämnden

Kommunhuset i Åseda

Datum då Valnämnden träffas

Datum