Webbplats

Information om inställda möten

Skickades in: 2020-04-21

Hej!

Hade varit bra om det framgår på hemsidan om möten i nämnder med mera ställs in eller flyttas. Syns att fullmäktige var inställt i april men socialens möte i april finns ingen info om.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-04-23

Hej!

Tack för din synpunkt! I dagsläget informerar vi extra om Kommunfullmäktige ställs in eftersom det är öppet för allmänheten. Därför är det viktigt att invånarna får veta det. Våra nämndssammanträden är inte öppna för allmänheten och därför har vi inte sett samma behov att informera allmänheten när ett möte ställs in. Men vi tar till oss synpunkten och ska fundera på om det skulle finnas skäl att göra på annat sätt framöver.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna