Stöd och omsorg

Hemtjänsten i Lenhovda

Skickades in: 2021-12-01

Sedan i somras har jag regelbundet noterat att hemtjänstens bilar på Hembygdsgatan i Lenhovda vänsterparkerar i 5 fall av tio. Vägen är kommunal och parkeringsplatser till radhusen finns alltid lediga. Utöver detta trafikbrott noteras ofta att det pratas i en mobil under pågående resa. Enligt kontakter med enhetschef ska personal ha blivit informerade, men utan förändring eller förbättring.

Svar från kommunen

Svarade: 2021-12-10

 Hej!

Hemtjänstens medarbetare ska ha och har ansvar för att följa trafikregler när de framför Uppvidinge kommuns fordon.

I våra bilar finns utrustning som möjliggör telefonsamtal utan att föraren behöver hålla i telefonen.

Vi är tacksamma för att du gör oss uppmärksamma på det som inträffat och fortsätter att informera hemtjänstens medarbetare kring vikten av att följa gällande trafikregler.

Vänliga hälsningar,

Anette Cronholm, omsorgschef
Hanna Hultin, enhetschef hemtjänsten

Lyssna