Stöd och omsorg

Arbetsgrupp för utredning Demenscenter

Skickades in: 2021-08-02

Hej!

Vem leder utredningen om Demenscenter i Älghult o vilka representanter i arbetsgruppen? Vill veta om det finns representant från lokal demensförening eller övergripande!

Svar från kommunen

Svarade: 2021-08-11

Hej!

Tack för din fråga. I arbetsgruppen för demenscentrum finns flera olika professioner representerade för att få ett så bra underlag som möjligt. Arbetsgruppen består av projektledare, arkitekt, enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, demenssjuksköterska, arbetsterapeut och representant från Kommunala pensionärsrådet (KPR).

Ta gärna kontakt direkt med socialförvaltningen om du har ytterligare funderingar kring demenscentrum.

Vänliga hälsningar

Ulla-Karin Alnebo
Tf förvaltningschef

Lyssna