Stöd och omsorg

Enkät om anhörigstöd

Skickades in: 2021-06-03

Angående enkäten om anhörigstöd - många äldre har just nu en mycket svår situation och vårdar make/maka i hemmet. Tror säkert de vill svara på enkäten men tror ni behöver skicka den till dem i pappersform. Finns 95-åringar som vårdar sina kära i hemmet
nu. På grund av brist på särskilt boende i hembygden.

Svar från kommunen

Svarade: 2021-06-04

Hej!

Tack för din synpunkt!

Jag jobbar för att enkäten även ska komma ut till de enskilda som har stöd och hjälp från hemtjänsten dagligen. Tyvärr har jag svårt att nå övriga på grund av sekretess. De som jag har samtyckt till att få information skickat till sig gällande anhörigstöd kommer att få enkäten skickad hem till sig.

Har du något bra förslag på hur jag kan nå fler så är jag öppen för förslag, då jag vet att alla tyvärr inte kommer att nås av informationen och många anhöriga gör ett stort och bra jobb i hemmet med att hjälpa anhöriga utan stöd och hjälp från hemtjänsten.

Vänliga hälsningar,

Hanna Johansson
Anhörigsamordnare

Lyssna