Stöd och omsorg

Riktade medel till äldreomsorgen

Skickades in: 2021-03-31

De 4,4 miljoner som staten har skjutit till till äldreomsorgen har ju nu blivit ett riktat statsbidrag. Som jag förstår det flyttas nu de medlen över till Socialnämnden som det skulle gjorts från början. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att minska
budget med samma summa. Min fråga är då: förstår man då att detta inte kommer att ge några extra medel till äldreomsorgen eller socialnämnden? Hur tänker man rent etiskt om detta?

Svar från kommunen

Svarade: 2021-04-26

Hej och tack för din fråga!

De pengar staten tidigt 2021 påannonserade till kommunerna för satsning på äldreomsorgen har vi i kommunens budgetarbete diskuterat och fördelat. Nu har inte presidiet i Socialnämnden samma uppfattning av detta utan känner att detta inte är inkluderat i deras budget utan borde ligga tydligare redovisat separat.

Vi kommer att träffa Socialnämnden för en diskussion och information om hur vi kan hantera frågan kring dessa pengar och synliggöra förstärkningen.

Du frågar även om etiken. Dessa pengar som är avsedda till äldreomsorgen kommer också att gå till äldreomsorgen. Som både du och jag nu vet är att pengarna är tydligt riktade från staten och ska även återredovisas till staten om hur de använts. Så rent etiskt känner jag att vi kommer använda dessa pengar till vad de är riktade till.

Vänliga hälsningar,
Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna