Stöd och omsorg

Vilken människosyn har ni politiker?

Skickades in: 2020-12-02

Kära kommunpolitiker! Vad har ni för människosyn? Är det bara att skicka åldringar dit ni vill och inte där de vill bo! Otroligt! Tacksam för omgående svar.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-12-07

Tack för dina synpunkter, jag ska svara på dina åsikter så bra jag kan!

Synen på människor och de behov olika människor har eller kan få under sitt liv är en väldigt komplex fråga. Som kommunpolitiker vill jag kunna erbjuda en så bra och trygg kommunal service som det är möjligt utifrån de förutsättningar vi ges. Jag vill att våra kommunala verksamheter ska kunna leverera en så hög och bra kvalitet som möjligt, göra så att den enskilda människan kan känna sig trygg och säker med den hjälp eller de insatser vi ger som kommun.

Det handlar inte om att skicka åldringar till det ena eller det andra stället som du skriver, det handlar om att ge våra äldre en så bra omsorg vi bara kan utifrån de förutsättningar vi har. En omsorg med hög kvalitet och bra förutsättningar över lång tid ska både ge och skapa trygghet för både omsorgstagare och anhöriga.

Att vi som kommun ibland står inför behovet av förändringar är ett faktum, att gamla strukturer måste ändras och ge plats för nya möjligheter att utveckla verksamheter är tydligt. Ekonomi är en del som gör att vi måste tänka nytt och skapa nya och bra förutsättningar för att kunna leverera en så bra service vi kan till våra kommuninvånare. Kvalitén, och möjligheten att utveckla kvalitén utifrån de behov som är och som över tid även förändras, är prioriterat.

Min ambition är självklart att vi skall kunna erbjuda en bra service med en hög kvalitet även om vi behöver göra förändringar i våra boendestrukturer, och samtidigt skapa en bra och hållbar ekonomi samtidigt.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna