Stöd och omsorg

Frågor om LOV

Skickades in: 2020-11-12

Hej!

Vad betalar Uppvidinge kommun i ersättning till Smedsgård (LOV) för att driva särskilt boende?

Vad sparar Uppvidinge kommun på att två av kommunens egna boenden läggs ner?

Vad händer när LOV-företaget inte vill driva företaget längre eller säljer sin tjänst till andra än Uppvidinge kommun?

Vad gör att S väljer LOV framför LOU när man säger att man är emot LOV?

Vem bestämmer egentligen i Uppvidinge? S eller ett privat vinstdrivande boende?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-11-23

Hej!

Tack för dina frågor. Svaren ser du här nedan efter respektive fråga.

Vad betalar Uppvidinge kommun i ersättning till Smedsgård (LOV) för att driva särskilt boende?

Smedsgård har samma ersättning för de boende som våra egna särskilda boenden har.
Vi betalar utefter vilken vårdnivå de som bor på våra särskilda boenden har.
Vi har fem olika vårdnivåer på boenden: 1-5. Skillnaden på ersättning enligt nivå 1 och nivå 5 är cirka 1 700 kronor per dygn. Beroende hur nivåfördelningen ser ut så går det inte att lämna en siffra på vad vi betalar per år.

Vad sparar Uppvidinge kommun på att två av kommunens egna boenden läggs ner?

För det första så lägger vi inte ner några boenden utan vi omvandlar dem till andra boendeformer. Solgården i Norrhult från särskilt boende till trygghetsboende och Storgården i Älghult från särskilt boende till demenscentrum. I vårt underlag har vi gjort en beräkning att vi sparar 9,3 miljoner kronor netto.

Vad händer när LOV-företaget inte vill driva företaget längre eller säljer sin tjänst till andra än Uppvidinge kommun?

Om ett LOV-företag inte kan fortsätta eller inte får fortsätta med sin verksamhet är det Uppvidinge kommuns skyldighet att ta hand om de boende som finns på LOV-företaget och ordna boende och vård för dessa. Om LOV-företaget säljer sitt företag så följer inte LOV-åtagandet med. Det går aldrig att sälja ett LOV-åtagande. Om ett nytt företag tar över verksamheten så får det företaget söka om LOV-rättigheterna och gå igenom den granskning som gäller för LOV. Sedan är det socialnämnden som gör det slutgiltiga beslutet.

Vad gör att S väljer LOV framför LOU när man säger att man är emot LOV?

Socialdemokraterna har inte ändrat inställning till LOV. Vi önskar att vi istället kunde ha LOU och kunna styra hur många platser vi ska ha. Nu är det så att majoriteten av politiska partier i kommunfullmäktige står fast vid LOV och då finns det ingen anledning att idag lägga tid och kraft på att lyfta frågan igen och få ett avslag. Det finns så många andra frågor i vår verksamhet som behöver vår och socialförvaltningens tid och kraft att genomföra.

Vem bestämmer egentligen i Uppvidinge? S eller ett privat vinstdrivande boende?

Det är kommunfullmäktige som har det slutgiltiga beslutet i alla stora viktiga frågor. Givetvis lyssnar man på förvaltningarnas och nämndernas förslag. Det är ju där expertisen finns.

Vänliga hälsningar,

Lars-Erik Hammarström (S)
Socialnämndens ordförande

Lyssna