Stöd och omsorg

Frågor om kommunal och privat äldreomsorg

Skickades in: 2020-10-03

Hej!

2018 ville S lägga ner LOV och införa LOU. Socialnämndens ordförande motionerade om detta. Nu två år senare beslutar S att en av tre platser i särskilda boenden ska drivas av ett privat LOV-företag. Två kommunala boenden läggs ner och demensboende ska vara på ett ställe i kommunen. S säger att då blir kvalitén bättre och kostnaderna mindre. Men då försvinner ju kommunala boenden och
invånarnas valfrihet minskar. Kommunen har stort ansvar för alla invånare och särskilt äldreomsorg.

Varför läggs kommunala boenden ner för att ett privat boende ska få vara kvar? Varför gynnar S ett privat alternativ som gör att det blir små enheter inom äldreomsorg för sjuka äldre? Det blir ju bara några individer kvar på varje ställe och dessutom en uppdelning av ansvar mellan kommun och privat. Ni hänvisar till kvalitet. Blir det bättre kvalitet? Hur? Ni hänvisar till ökad valfrihet. Hur ökar valfriheten när kommunens egna boenden läggs ner? Två boenden försvinner och orterna förlorar kommunal service och annan. Närheten mellan människor minskar. En busslinje kan inte hjälpa till med följderna av nedläggningar, när hela samhällen påverkas i grunden.

Hur kommer kvalitén att öka med både kommunalt och privat särskilt boende för äldre? Blir det billigare med privat? Hur kommer det sig i så fall? Hur hänger det privata och kommunala ihop egentligen? Vilka tjänster delas, kostar olika eller lika? Har det privata alternativet utretts i samband med strukturförändringarna? Vad är slutsatsen av dessa utredningar? Att det privata boendet ska vara
kvar och att de kommunala ska läggas ner? Finns det beslut på det? Att det privata ska vara kvar? Kommer i så fall fler kommunala boenden att läggs ner i framtiden för att de blir för dyra att driva i kommunal regi? Vad används skattepengarna till om de inte går till grundläggande äldreomsorg, en basuppgift för kommunen? Hur långsiktigt tänker S att beslutet om strukturen blir? På två år har
ju S ändrat sig helt om privata alternativ och LOV-systemet är nu kvar, fast det skulle bort enligt S 2018. Vi invånare vill ha våra boenden kvar nära oss och vill veta mer om skälen till för varför S tar beslut som påverkar vår vardag i grunden.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-10-14

Hej!

Det är helt rätt att vi ville förändra Smedsgårds LOV till LOU. Vi har ingen annan syn på frågan idag. Men vi har aldrig sagt att vi ska lägga ner Smedsgård. Uppsägningstiden på LOV är 24 månader.

Detta var 2018. Men mycket har förändrats sedan dess. Vi har under 2019 och 2020 haft många lediga platser på våra särskilda boenden. Vi har idag stängt ner en avdelning (Violen) på Solgården men har ändå platser som är tomma på våra andra boenden. Detta har även drabbat Smedsgård.

Vi gynnar inte Smedsgård på något sätt. De får ersättning från oss med samma summa som vi ersätter våra egna boenden.

Vi har gjort en grundlig översyn över hela äldreomsorgen i kommunen. Vad vi saknar i boendeform är ett mellanboende mellan egen bostad/lägenhet och särskilt boende nämligen ett ”Trygghetsboende”. Vi hoppas i en framtid få till denna boendetyp i de flesta större orter i kommunen men börjar i Norrhult (Solgården).

När det gäller demensboendeplatser så visar all evidens att ett gemensamt demensboende för hela kommunen är att föredra framför flera mindre boenden. Med ett boende kan vi garantera god kvalité för alla.

Du skriver att det privata boendet är kvar men att kommunala boenden läggs ner. Det stämmer inte alls. Vi lägger inte ner några boenden utan vi förändrar verksamheten i vissa av våra boenden. Vi kommer även i framtiden att kunna ta väl hand om våra äldre som behöver omsorg på olika sätt.

De strukturförändringar som vi har föreslagit och enhälligt beslutat i Socialnämnden är ett måste för att vi ska kunna bibehålla kvalitén i äldreomsorgen i framtiden.

Mycket har förändrats i den kommunala verksamheten under de 50 år som har gått sedan kommunsammanslagningen, men vår verksamhet står och stampar på samma villkor som för 50 år sedan. Vid kommunsammanslagningen fanns det cirka 12 500 invånare i kommunen och nu är vi endast 9 600. Det hade behövts göras en förändring för många, många år sedan för att både kvalité och ekonomi skulle gå ihop. Hade vi gjort det då så hade verksamheten och ekonomin fungerat bättre idag. Idag ser vi att vi måste sänka kvalitén om vi skall kunna bibehålla nuvarande organisation och det är inte något som vi vill. Därför har vi lagt fram detta förslag om en strukturförändring inom äldreomsorgen.

En så stor förändring drabbar tyvärr vissa personer och vissa orter mer än andra. Vi är väl medvetna om detta men i vårt arbete är Uppvidinge det vi måste arbeta utifrån och hur vi bäst kan få verksamheten att fungera i hela kommunen.

Vänliga hälsningar,

Lars-Erik Hammarström (S)
Ordförande i Socialnämnden

Lyssna