Stöd och omsorg

Hur ställer ni er till intraprenad?

Skickades in: 2020-09-20

Hej!

Nu när man fått ett extra tillskott i kommunkassan från regeringen och det finns ett boende i kommunen med personal som vill jobba med intraprenad och visar på både vilja och engagemang så vore det väl ett ypperligt tillfälle att utveckla äldreomsorgen i samklang med personal och kommuninvånare! Hur ställer ni er till detta? Det finns så mycket vinster med delaktighet och egenansvar, både ekonomiska och personliga!

Svar från kommunen

Svarade: 2020-10-05

Hej och tack för din fråga!

Ja, det stämmer att kommunen får ett ökat ekonomiskt stöd från regeringen i år, bland annat med anledning av covid-19 och de extra kostnader kommunen har fått i och med detta.

På din fråga om hur vi från politiken ställer oss till intraprenad så ser vi inte att vi kommer att kunna sänka våra kostnader om vi enbart byter ansvaret för vem som ska driva verksamheten.
Att vi idag har en bra och engagerad personal håller vi med om tillfullo. Det är möjligt att engagemanget kan bli ännu större vid en intraprenad men det är inte självklart.

Men att påbörja en intraprenad under pågående förändringsarbete av särskilda boenden i kommunen och samtidigt få ner kommunens kostnader samt möjliggöra en långsiktig stabil ekonomi med hög kvalitet, ser vi som svårt.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna