Stöd och omsorg

Varför ska Storgården i Älghult bli demenscentrum?

Skickades in: 2020-09-13

Jag har sökt med ljus och lykta efter en motivering till varför ni vill göra Storgården i Älghult till demenscentrum och lägga ner Solglimten i Norrhult. Jag efterfrågar underlag till varför ni anser Älghult vara den bäst lämpade platsen. Enligt både socialnämnden och Uppvidingehus har ingen utredning gjorts för att se över förutsättningarna för att bygga om respektive anläggning till nytt demenscentrum, borde man inte ta reda på vilken anläggning som lämpar sig bäst och blir billigast att bygga om?

Kollar man på restiden, som (inofficiellt?) angetts som en anledning, skiljer den sig knappt mellan Älghult och Norrhult. Den genomsnittliga restiden för en Uppvidingebo till Älghult är cirka 18,5 min och till Norrhult cirka 17,5 min, med fördelen av bättre och säkrare vägar till Norrhult från Åseda respektive Lenhovda. (Här har jag räknat med restiderna från Fröseke, Alstermo, Älghult, Sävsjöström, Lenhovda, Åseda, Norrhult/Klavreström, Lindshammar utifrån befolkningsmängd.)

Svar från kommunen

Svarade: 2020-09-16

 Hej!

Tack för dina frågor!

Anledningen till att Storgården bedömdes vara mer lämplig än Solgården var följande:
Utemiljön kring Storgården har bedömts vara lättare att anpassa för enskilda med demenssjukdom. Byggnadens utformning bedömdes enklare kunna göras om till ett demensboende då alla lägenheter ligger på samma våningsplan. Det hade även varit möjligt att bygga ihop byggnaden för att kunna skapa en inomhusmiljö där det är möjligt för enskilda med vandringsbeteende att röra sig mer obehindrat. En hopbyggnad av huskropparna hade också gett möjlighet till en vinterträdgård mellan huskropparna.

Vänliga hälsningar,

Lars-Erik Hammarström (S)
Ordförande Socialnämnden

Lyssna