Stöd och omsorg

Dagverksamheten

Skickades in: 2018-10-18

Otroligt vad ledsen jag blir över att dagverksamheten ska avvecklas. Vem ska måna om våra äldres sociala vardag om inte dagverksamheten? Hur 17 tänker ni?

Kostnadseffektiviseringar, jo tack, det kommer väl att beröra fler verksamheter. Vem står på tur? Skolan, fritids, biblioteken... Varifrån tar vi dessa i runda slängar 5 miljoner som går till utköpet av inkompetent ledarskap?

Kommunen, ta fram skämskudden!!!

Ja, vill ha svar på hur ni tänker? Vem ska socialisera de isolerade?

Svar från kommunen

Svarade: 2018-11-14

Hej!

Tack för dina synpunkter.

Tråkigt att du ser förändringen/förbättringen av dagverksamheten som något negativt. Socialnämnden har som ambition att förbättra dagverksamheten för de som bor i eget boende, både för unga och äldre. I beslutet från socialnämnden den 7 juni framgår det att det är en omstrukturering av dagverksamheten i eget boende som behöver genomföras. Skälet till förbättringen är att den verksamhet som bedrivs idag når väldigt få medborgare och där vill socialnämnden skapa en verksamhet som finns tillgänglig för fler medborgare.

Dagverksamheten för äldre i våra särskilda boende kommer vara kvar.

Socialnämnden tillsammans med övriga förvaltningar kommer fortfarande att måna om de äldres behov men även om andra grupper i vår kommun som har behov av mötesplatser.

En möjlighet till förbättring och utveckling av dagverksamheten för de som bor i eget boende är skälet till beslutet.

Med vänlig hälsning

Annie-Lie Jarhult
Förvaltningschef
Socialförvaltningen

Lyssna