Kultur och fritid

Bibliotekslokaler

Skickades in: 2022-02-22

Kära politiker. Svar önskas.
Jaha, nu kör vi. Igen. Att lokalsituationen för biblioteket i Lenhovda fortfarande inte är löst är en gåta. Framskjutet igen. Enligt kommunstyrelsen förhandlar man nu om att köpa en fastighet som skulle kunna användas som bibliotek. Notera, efter ombyggnation! Skulle kunna användas... Har beräkningar gjorts på hur mycket en ombyggnation kommer att kosta? Detta före man köper en lokal som kanske inte ens är lämplig som bibliotekslokal. Eller köper man grisen i säcken? Vad hände med banklokalen? Den är väl köpt för detta ändamål? Att användas som bibliotekslokal? Bra läge mitt i byn.

Och biblioteket i Nottebäck? Skolan är trångbodda, akut i höst. Födslotalen och antal blivande elever har väl varit kända sedan många år tillbaka? Equemeniakyrkan eller hör och häpna, Solgården kan kanske användas som bibliotekslokal. Ja, ngt måste man ju fylla dessa lokaler med.

Hur ser politiken på biblioteksverksamheten i kommunen egentligen? Barnperspektivet kommer att beaktas, på vilket sätt undrar jag? Det är inte konstigt att pengar saknas i Uppvidinge kommun med flyttkaruseller utan framförhållning och planer. Laga och lappa efter läge, helst igår. Valår i år, upp till bevis.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-04-01

Hej och tack för dina synpunkter och frågor!

Vad gäller biblioteket i Lenhovda är det arbetet pågående. Vi tittar på nya tänkbara lösningar som kan passa både skolans och allmänhetens behov och hoppas ha ett förslag under våren. Tyvärr var Sockenstugan i så dåligt skick att vi inte kunde arbete vidare med det alternativet och vi har nu gett våra tjänstepersoner i uppdrag att redovisa ett nytt alternativt förslag på lokal för biblioteket.

Precis som du beskriver är Nottebäckskolan trångbodd och vi kommer att lösa detta genom att med moduler frigöra två lektionssalar. På så sätt kan bliblioteket tills vidare vara kvar där det finns idag. Det bedöms inte som möjligt att placera biblioteket i delar av Solgården utan vi löser det som jag beskrev ovan och vi har då tagit hänsyn till barnperspektivet.

Man kan tycka att det ändras och flyttas på flera verksamheter just nu men de flesta förändringarna hör ihop och påverkar varandra. Med en tänkt ny förskola i anknytning till Nottebäckskolan kommer även andra lokalbehov att kunna lösas betydligt enklare och möjligheterna att utnyttja våra lokaler blir större.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna