Kultur och fritid

Bibliotekens öppettider i höst

Skickades in: 2021-07-07

Hej Niklas J (Jonsson)!

Hur ser du på den försämrade biblioteksservicen som träder i kraft i höst? Både allmänhet och skola får sämre öppettider. På vilket sätt kommer den minskade tillgången till biblioteket underlätta för kommunens barn och elever i deras utbildning? Ni har väl fått pengar till skolan, kommer skolbiblioteket få ta del av dessa? Svar önskas.

Svar från kommunen

Svarade:2021-09-16

Tack för dina frågor om biblioteksverksamheten!

Att vi är tvungna att förändra öppettiderna är en konsekvens av att vi saknar den ekonomi vi skulle behöva för att bibehålla nuvarande tider.

Vi har med de förändrade öppettiderna försökt göra samtliga bibliotek tillgängliga för både allmänhet och skolan i så stor utsträckning det går.

Möjligheten att låna böcker digitalt har och kommer att tillgängliggöra ett bredare och större urval av litteratur och faktaböcker till både skolelever och allmänhet.

Det pågår ständigt en utveckling av möjligheterna att låna böcker både digitalt och fysiskt, att kunna vidhålla en så hög service som möjligt till alla våra kommuninvånare är väldigt viktigt för politiken.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna