Kultur och fritid

Service på biblioteken

Skickades in: 2020-06-01

Hej!

Vilken service kommer biblioteken ha när personalen blir färre, och antal bibliotek är densamma som innan?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-06-02

Hej!

Tack för ditt engagemang för biblioteken! Det enkla svaret är: beslutet i kommunstyrelsen innebär att det kommer att påverka framförallt öppettiderna för biblioteken. Vi kommer också att behöva dra ner på annan service då vi går från dubbel- till enkelbemanning på alla bibliotek utom Åseda huvudbibliotek, dit vi kommer att hänvisa till då filialerna inte kommer att kunna erbjuda samma manuella service som idag. De digitala tjänsterna kommer dock att utvecklas i större omfattning som konsekvens av beslutet att dra ner 35 procent på bibliotekens budget.

Vänliga hälsningar,

Per Gjörloff
Kultur- och fritidschef

Lyssna