Kultur och fritid

Hur påverkas allmänheten av förändring av biblioteksverksamhet?

Skickades in: 2020-04-27

Till kommunalråd och kommunstyrelsen och kommunchef som anser sig vara väl insatta i biblioteksverksamheten i Uppvidinge kommun.

Jag blir beklämd, bestört och förbaskad över hur ni hanterar biblioteken och bibliotekspersonal i vår kommun. Har ni satt er in i hur era neddragningar på biblioteken kommer att påverka kommuninvånarna? Hur är det möjligt att att bedriva en kvalitativ biblioteksverksamhet med färre personal men med fler öppettimmar? Jag läser i Smålandsposten att skolan och allmänheten ska samsas om öppettiderna? Hur ser ni på säkerheten vad gäller våra barn? Ni har väl inte glömt Trollhättan?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-04-30

Hej!

De beslutade förändringarna för våra bibliotek i Uppvidinge kommun kommer naturligtvis påverka invånarna både positivt och för en del kommer det upplevas negativt.

Vi som så många andra kommuner har en ekonomi och verksamhet som ska vara så bra det bara går utifrån de förutsättningar vi har. Jag tror inte att kvalitén på biblioteken kommer att bli sämre av våra förändringar, jag ser hellre att öppettiderna för både våra skolungdomar och övriga kommuninvånare förbättras då vi kan utnyttja öppettiderna gemensamt.

Exemplet med händelsen i Trollhättan vet vi om, tyvärr kommer inte någon att kunna garantera att inte något kan hända. Vi kommer givetvis se över säkerhet och tillgänglighet så mycket det går för att inget ska kunna hända när vi gör de förändringar vi anser oss vara tvungna att göra.

Med de förutsättningar vi har till förfogande för vår biblioteksverksamhet kommer vi att kunna fortsätta erbjuda Uppvidingebon en god och bra service, dock under andra förutsättningar. Att möjliggöra för att även vuxna och barn kan vara och använda våra bibliotek samtidigt ser jag som en möjlighet över generationsgränserna. Att vi alltid jobbar med att ha så säkra och tillgängliga bibliotek som möjligt är mycket viktigt ur alla aspekter.

Att vi istället skulle behöva stänga något av våra bibliotek i kommunen ser jag däremot som en kvalitetsförsämring för våra kommuninvånare, men med det beslut som kommunstyrelsen tagit kvarhåller vi nu samtliga av våra bibliotek i kommunen men med vissa förändringar.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna