Kultur och fritid

Hur ser ni på fritidsgårdar?

Skickades in: 2019-04-13

Hej!

Jag är utbildad fritidsledare och arbetar även som sådan. Enligt artikel i Smålandsposten 22 februari 2019 finns planer på att öppna flera fritidsgårdar i kommunen. I artikeln ligger fokus på ungdomarnas önskemål om "hängställe" och trygg fritid. Fritidsledarutbildningen syftar till att lära sig jobba främjande, med gruppdynamik, handledning och praktisk demokrati i samverkan med föreningsliv, närområdet och samhället i stort. Självklart med målet att ungdomar har rätt till en meningsfull fritid, men även med det långsiktiga syftet att de så småningom ska finna sig tillrätta i vuxenvärlden.

Min poäng är att fritidsledare har en specifik kompetens som ibland kan framstå lite luddig
för gemene man - och ibland även för verksamhetens huvudman. Dels upplevs fritidsgårdar i allmänhet som just hängställen som ger möjlighet till aktiviteter. Dels beror det på hur verksamheten är utformad, om man som fritidsledare kan utnyttja sin kompetens fullt ut.

Jag undrar nu vilka tankar politiker och tjänstemän har kring detta i arbetet med att formulera hur de framtida fritidsgårdarna ska se ut?

Svar från kommunen

Svarade: 2019-04-23

Hej!

Tack för din fråga och dina kloka synpunkter!

Politiken kan ännu inte ge något svar på hur våra tänkta fritidsgårdar kommer att se ut och hur verksamheten kommer att utformas. Läget är att det finns en politisk vilja att satsa på fritidsgårdar för kommunens barn och ungdomar. Politiken är just nu inne i ett skede där vi ser möjligheter till förändringar inom flera områden, tillskapandet av fritidsgårdar är en del av detta. Mer än så kan jag tyvärr inte redogöra för ännu.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna