Kultur och fritid

Renoveringen av kvarnen

Skickades in: 2018-07-06

Hej!

Hur går det med renoveringen av kvarnen i Klavreström? Är det något som händer? Även omgivningarna runt den borde skötas, gräsklippning samt röja buskar.

Svar från kommunen

Svarade: 2018-07-06

Hej!

Planen för kvarnen i Klavreström går framåt. Kommunstyrelsen har under senvåren förtydligat beslutet från november och gett Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för detta och sedan ta ett nytt beslut till hösten.

Förvaltningen å andra sidan har konstruerat ett förfrågningsunderlag som ska leda till ett anbudsförfarande som ger svaret på politikens fråga.

Med vänlig hälsning,

Per Gjörloff
Kultur- och fritidschef

Lyssna