Gator och parker

Uppföljning gropar och potthål i väg

Skickades in: 2023-01-18

Detta är en uppföljning på en tidigare synpunkt:

Synpunkt om gropar och potthål i väg

Tack för snabbt svar.

Om planen är gjord finns det väl en tidsplan för åtgärd? Svar saknas för när denna vägsträcka Östra esplanaden upp mot och på Norrgatan kommer att åtgärdas? När beräknas den lagas?

Utvecklingsförslag: skulle inte kommunen kunna ha en anmälningstjänst på webben för vägar som behöver åtgärdas av något slag? Liknande den för släckt gatubelysning.

Svar från kommunen

Svarade: 2023-01-19

Hej igen!

Besiktningen är genomförd men åtgärdsplanen är inte klar och därmed finns inte heller någon tidplan. Under våren jobbar vi med att planera och lägga budget för våra beläggningsprojekt.

När det gäller akuta hål och gropar i vägen vill vi gärna att man tar direktkontakt med oss på tekniska avdelningen, antingen via e-post: tekniska.avdelningen@uppvidinge.se eller via telefon: 0474-470 00 (växel).

Vänliga hälsningar,

Christer Wånehed
Tillförordnad chef, tekniska avdelningen

Lyssna