Gator och parker

Bil parkerad på lekplats

Skickades in: 2023-01-14

(Detta är en uppföljning på tidigare synpunkt längre ner på sidan.)

Hej!

Det är en bil som parkeras på gräsmattan vid lekplatsen på Glasbruksvägen. Vet inte vad som går att missa! Skicka ärendet till tekniska avdelningen istället för att skriva ett allmänt svar. Synpunkten är dessutom inte ny. För barnens säkerhet har den kommit in till er upprepade tillfällen. För barnens säkerhet!

Svar från kommunen

Hej igen!

Synpunkten är skickad till tekniska avdelningen.

Om du har mer att tillägga i ärendet så är det tekniska avdelningen du tar kontakt med.

Vi tycker att det är jättebra att våra invånare skickar in synpunkter och frågor via Tyck till-funktionen här på uppvidinge.se men när det gäller ett specifikt ärende är det enklare för både synpunktslämnaren och för oss som kommun om man tar direktkontakt med berörd avdelning. Därav tidigare svar med hänvisning till tekniska avdelningen eller miljö- och byggnadsförvaltningen beroende på vad ärendet gällde.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Skickades in: 2022-12-27

Hej!

2023 kanske det går att få bort bilen från lekplatsen på Glasbruksvägen. Ring polisen om ni inte kan ta tag i det själva.

Gott nytt!

Svar från kommunen

Svarade: 2022-12-30

Hej!

Utifrån uppgifterna i den inskickade synpunkten är det svårt att avgöra vilken typ av problem det handlar om och därmed vad som bör göras.

Om det handlar om en övergiven bil som har lämnats på lekplatsen, vänligen kontakta vår miljö- och byggnadsförvaltning, antingen via e-post, mbn@uppvidinge.se eller telefon, 0474-470 00 (växel).

Om det gäller något annat som har med parkeringen vid lekplatsen att göra, kontakta tekniska avdelningen, antingen via e-post, tekniska.avdelningen@uppvidinge.se, eller telefon, 0474-470 00 (växel).

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna