Gator och parker

Lokala trafikföreskrifter

Skickades in: 2022-08-09

Trafikanternas framfart i våra samhällen mot gällande trafikregler fortsätter att öka. Felparkeringar av samtliga biltyper på trottoarer och mot färdriktningen är ett exempel. Även cyklisterna verka tro att våra trottoarer får användas av dem även när de uppnått 8-årsåldern. Min fråga är då: vilka bötesbelopp gäller i kommunen och hur ser kommunledningen på den negativa utvecklingen ?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-10-24

Hej!

Tack för dina synpunkter och din fråga!

Överträdelser av bilister eller cyklister i vår kommun hanteras av polisen, vi har som kommun inga rättigheter att bötfälla personer för trafikförseelser. Vår uppgift är att kommunicera eventuella systematiska eller återkommande överträdelser med polisen och genom detta motverka de brott eller felaktigheter som görs i trafiken.

Vilket bötesbelopp som gäller vid trafikförseelser avgör inte kommunen utan det är polisen som äger den frågan. Från kommunledningen ser vi allvarligt på att bilister och cyklister inte följer de regler som gäller, vi är tacksamma när och om våra invånare meddelar överträdelser. I första hand ska informationen lämnas till polisen, men möjligheten att informera kommunen gör det lättare att kommunicera detta mellan kommun och polis då överträdelser sker återkommande.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Lyssna