Gator och parker

Hastighet på Karlagatan i Åseda

Skickades in: 2022-06-18

Hej!

Vi bor längs med Karlagatan. En gata utan trottoar men trots det med en hastighetsbegränsning på 50 kilometer i timmen. Till detta hör att det är mycket tung trafik som går på gatan, och varken den eller vanliga trafikanter håller hastigheten. Vid förskolan är hastigheten 30 kilometer i timmen men det är få som håller den, hur ska förskolan vid exempel utflykter ta sig på ett tryggt sätt längs med vägen? Samt vi boende som har barn som behöver gå längs med vägen.

Hos Trafikverket går att läsa: "I områden där många oskyddade trafikanter rör sig bör motortrafiken inte köra fortare än 30 km/tim. I tätbebyggda områden kan gång- och cykeltrafik integreras med biltrafik. Det förutsätter att bilarnas hastighet kan hållas under 30 km/tim. I övrigt bör gång- och cykeltrafik så långt som möjligt separeras från biltrafiken och från varandra. Det minskar antalet olyckor och skapar en tryggare trafikmiljö för både gående och cyklister."

Finns det planer på att sänka hastigheten eller anlägga trottoar så vi som bor kan känna oss trygga på vägen?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-06-28

Hej!

Tack för din synpunkt!

Det är mycket beklagligt att bilister inte håller hastigheten. Det är ett av de områden som lyfts i de medborgarlöften Uppvidinge kommun och Lokalpolisområde Nybro har tillsammans. Polisen genomför hastighets- och nykterhetskontroller på olika platser i kommunen.

Det vi också kan göra är att i området placera ut den mobila hastighetstavla som kommunen äger. Den mäter hur många bilister som kör för fort och hur fort de kör under en period. Samtidigt ser förarna sin egen hastighet och sänker den förhoppningsvis om de kör för fort.

Vänliga hälsningar,

Tekniska avdelningen

Lyssna