Gator och parker

Röjning av sly vid Badebodaån i Åseda

Skickades in: 2021-08-26

Hej!

Har under sommaren sett att man inte röjt bort sly och högt gräs runt fritids Åbacken som man brukar. Nu ser det ut som att själva ån håller på att växa igen på grund av all växtlighet som tränger sig in och vid ån, detta syns från bron vid parkeringen vid sporthallen.
Kommer det att röjas här ngt?

Svar från kommunen

Svarade: 2021-11-09

Hej!

Vad bra att du har uppmärksammat detta och att du hörde av dig! Tidigare var det Uppjobb som röjde i området kring Åbacken men gör det inte längre. Tekniska avdelningen har nu kontaktats och meddelar att röjning av sly som växer i åkanten kan göras till våren. Just nu är vattenståndet i Badebodaån för högt.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lars Axelsson
Arbetsledare, tekniska avdelningen

Lyssna