Gator och parker

Snöröjning i Norrhult

Skickades in: 2021-01-10

Snöröjning i kommunen behöver bli bättre! Det kommer inte mycket snö per år, så det borde väl hinnas med? I Norrhult verkar det mest ha hällts på salt och/eller sand. Varför inte skrapa bort? Det är så mycket modd att det knappt går att köra. Det är ju relativt mjukt, så borde inte vara svårt att bara skrapa bort det. Är väldig skillnad mellan vår kommun och grannkommuner. Här är det svårt
att bara köra till affären, slirar i 30.

Svar från kommunen

Svarade: 2021-01-11

Hej och tack för din synpunkt!

Synpunkten har skickats till tekniska avdelningen som ansvarar för att vinterväghållningen sköts på de kommunala gatorna. Vad som gäller för snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator finns att läsa här på vår webbplats på följande sida:

Snöskottning och sandning

Trafikverket ansvarar för snöröjning på vissa vägar, ofta infarter och genomfartsvägar i samhällena.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna