Gator och parker

Förslag att salta gatorna i Norrhult och Klavreström

Skickades in: 2021-01-04

Hej!

Då vintern kommit med lite kyla och snö, så blir det buskörning i samhällen. För att minimera detta påfund/illvilja att köra utan hänsyn till andra och för att göra det säkrare och lugnare för trafikanter och boende runt Ica, Solgården Odengatan, Byvägen, Bruksgatan och skolan så skulle man kunna salta dessa vägar så inte is och snö lägger sig så lätt, och då skulle man försvåra denna lek som pågår så fort det blir snö och is. Gör man detta så blir det både säkrare och trevligare för alla.

Svar från kommunen

Svarade: 2021-01-08

Hej!

Tack för ditt förslag! Det är alltid välkommet med engagemang och idéer kring förbättringar i våra samhällen.

Buskörning är ett problem såväl sommartid som vintertid. Jag skickar vidare förslaget till tekniska avdelningen som ansvarar för vinterväghållningen på de kommunala gatorna. Dock har salt en påverkan på både miljö, växtlighet och bilar och brukar inte användas på mindre gator och vägar.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna