Gator och parker

Snöröjning på olika orter

Skickades in: 2019-02-23

Jag undrar varför snöröjningen bara fungerar på en del orter i kommunen har vi lägre skattesats
på dom ställen där det inte har varit någon snöröjning denna vecka?

Svar från kommunen

Svarade: 2019-02-26

Hej!

Just vecka 8 då denna synpunkt skickades in snöröjde Uppvidinge kommun inga gator och vägar efter det snöfall som kom. Snöröjning utfördes enbart på större gång- och cykelstråk.

Vänliga hälsningar,
Tekniska avdelningen

Lyssna