Gator och parker

Grannsamverkan och buskörning med mopeder

Skickades in: 2018-12-16

Hej!
Norrhult/Klavreström och övriga orter. Kan inte grannsamverkan ha lite koll och på trafik och buskörningar med bilar och mopeder och rapportera detta direkt till polisen då man hör/ser detta, när man ändå är ute och kör, även detta med buskörningar och hastigheter tillhör ju säkerhet och trygghet i samhället, inte bara fokusera på inbrott.

Svar från kommunen

Svarade: 2019-01-03

Hej!

Tack för din synpunkt och förslag!

Grannsamverkan är i grunden ideella föreningar som själva styr och agerar i sina verksamheter, så det är lämpligt att frågan hanteras i de föreningar som finns i kommunen.

Som ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, kan jag vid nästa möte informera om de synpunkter som har kommit in.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet

Lyssna