Boende och miljö

Uppvidinge kommuns miljöarbete

Skickades in: 2022-09-03

Hej,

Arbetar Uppvidinge kommun med att återanvända och ta tillvara kommunens/jordens resurser? Nu byggs kommunala hus/bostäder av fabriksfärdiga moduler. Det går fort. Kvar står gamla hus som underhålls dåligt eller som sålts till oseriösa fastighetsägare som låter dem förfalla. Det går långsamt.
När man bygger nytt, river, låter hus stå kvar: Var kommer allt material ifrån och var tar allt som tas bort vägen? Tänker man på miljön när det byggs, rivs, huggs och sprängs i kommunen? Det kan se luftigt och nytt ut, men om och hur miljön påverkas vet vi inte.

Arbetar kommunen med hushållning och återbruk av gemensamma resurser? Ställer kommunen krav på minsta möjliga miljöpåverkan vid byggen, rivningar och så vidare? Skyddas kommunens biologiska mångfald på medvetet vis? Bryr sig kommunen om miljön där det jobbas? Om en plan för miljön finns, följs den? Hur är det i praktiken med rödlistade arter, smådjur, fåglar, träd, byggmaterial från förr (som kan återanvändas) och nytt material från länder där miljön förbrukas för att komma till oss?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-09-08

Hej och tack för dina frågor!

Det var många och stora frågor som är svåra att besvara kortfattat här då kommunen har en bred verksamhet. Men jag gör ett försök. Jag vill först och främst börja med att säga att merparten av kommunens verksamheter är styrda av regler och lagar. Som till exempel vid rivning av hus så söker vi rivningslov, i detta måste vi ange hur stora mängder det finns av olika material i det som ska rivas och hur vi tar hand om dem. Här finns även regler att förhålla sig till.

När det gäller nybyggnationer så har vi först och främst den politiska viljan att förhålla oss till och i Uppvidinge finns det olika åsikter politiskt kring om, hur och var vi ska bygga liksom kring miljö- och klimatfrågor. Vi ställer krav kring klimat- och miljöaspekter utifrån de resurser vi har till förfogande och utifrån det som är beslutat.

Vi har även detaljplaner att förhålla oss till. Dessa reglerar hur och var vi får bygga. I dessa finns även markerat var det till exempel har hittats rödlistade arter vilket måste tas hänsyn till vid markarbeten och exploatering. Vid exploatering återanvänder vi exempelvis fyllnadsmassor och bergkross. Asfalt återbrukas. Vi försöker att återanvända saker och material i den mån vi kan utifrån kunskap och resurser. Detta är absolut något som kan utvecklas mycket och vi följer utvecklingen som sker inom området.

Inom kommunorganisationen har vi en organisation som heter Uppspar som är ett möbellager så att vi internt kan återanvända möbler i stället för att köpa nya. Vid upphandlingar ställer vi miljökrav av olika slag beroende på vad som ska upphandlas. De skogliga åtgärder som genomförs på Uppvidinge kommuns mark genomförs i enlighet med miljöcertifieringarna FSC och PEFC, för att nämna några saker som görs.

Det går alltid att göra mer och vi försöker ständigt att utvecklas. Vill du veta mer om något specifikt område får du gärna höra av dig alternativt påverka dina politiker att fatta beslut i den riktning du önskar för vår miljö.

Vänliga hälsningar,

Annika Ström
Utredare, Samhällsserviceförvaltningen

Lyssna