Boende och miljö

Solceller i Uppvidinge

Skickades in: 2022-08-11

Hej!

Varför blandar en anställd in Uppvidinge kommun när solceller sätts upp? Merparten har satts upp utan att kommunens har gjort något! Vad bidrar kommunen med? Satsningar görs av staten, fonder och privata! Har kommunen ens en energirådgivare anställd?

Vem kan hjälpa privata och företag? Kommunen kräver samtidigt mer ström till företagen när kommunens energistrategi säger att det ska effektiviseras. Hallå! Hur ska ni ha det? När strategier tas fram måste det väl tillföra något annat än kostnader för framtagande och tidsslöseri för anställda och politiker. Läs vad ni skriver och beslutar i strategierna och följ det. Hjälp företagen att effektivisera istället för att kräva mer ström.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-08-15

Hej och tack för din synpunkt!

Uppvidinge kommun har antagit en Klimat- och energistrategi för 2022–2030. I strategin finns mål som dels adresserar Uppvidinge kommun som geografiskt område, dels kommunen som organisation. De sistnämnda är sådant som kommunen som organisation har rådighet över att själva påverka. Det förstnämnda är sådant som vi alla måste hjälpas åt att jobba med, kommunorganisationen, näringsliv, andra aktörer och invånare i kommunen. På detta sätt hoppas kommunen kunna både uppmärksamma och engagera hela kommunen (som geografiskt område) i arbetet med klimat- och energifrågor.

Kommunen som organisation vill gärna utbyta tankar, samverka och samarbeta med varierande aktörer inom vår geografi för att på olika sätt bidra till klimatomställningen och för att bidra till att fler kan nyttja den energi som finns. Vi måste jobba med dessa frågor tillsammans på ett konstruktivt sätt utifrån vad som vi alla har möjlighet att göra utifrån uppdrag, lagstiftning, ekonomi etcetera. Effektivisera det som går samtidigt som det kanske också krävs mer energi för framtida etableringar och invånare. Det stämmer att vi i dagsläget inte har en egen klimat- och energirådgivare på kommunen vilket det finns önskemål om. Däremot finns andra aktörer som kan bistå med råd och tips.

Vårt val att uppmärksamma att Uppvidinge kommun, som geografiskt område, låg högt placerad i solcellstoppen handlar om att vi vill uppmärksamma att det finns många små och stora investerare inom kommungränserna som har gjort valet att satsa på solceller. Vi ser detta som mycket positivt. Kanske kan det inspirera fler att satsa? Att det dessutom bidrar till de högt ställda mål som finns inom klimat- och energiområdet är ju jättebra! Dessa mål är inte bara kommunens, de är även Sveriges, Europas och världens mål.

Läs gärna strategin för att få mer inblick i arbetet med klimat- och energifrågor och hör gärna av dig till mig direkt så kan vi reda ut eventuella ytterligare frågor och funderingar. Det är alltid lättare att prata om saker. Vi som kommun vill gärna ha dialog med engagerade människor för att tillsammans komma fram till hur vi och vår kommun kan bli bättre.

Vänliga hälsningar,

Annika Ström
Utredare samhällsserviceförvaltningen

Lyssna