Boende och miljö

Biologisk mångfald

Skickades in: 2022-03-02

FN släppte i förra veckan sin klimatrapport om det allvarliga läget för biologisk mångfald på vår planet. Något måste göras. Och det stora börjar alltid i det lilla.

Sveriges kommuner skulle i sin gräsbekämpning på kommunal mark kunna lämna kvar växtlighet i öar med vildblommor där fjärilar, bin och insekter kan trivas. Vidare kunde skolbarn aktiveras att medverka med frösådd på lämpliga områden. Genom en informationsskylt om orsaken så förstår alla att det inte handlar om slarvig gräsklippning.

Är det här en bra idé för Uppvidinge kommun?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-03-04

Tack för din fråga och bra förslag!

Det är helt riktigt att vi befinner oss i ett allvarligt läge både när det gäller klimatet och vår biologiska mångfald.

Uppvidinge kommun vidtar idag redan vissa åtgärder så som att till exempel slå vägkanter efter att blomningsperioden är över. Men det går givetvis att göra mycket mer och detta är något vi tittar på.

Uppvidinge kommun håller just nu på att ta fram nya miljömål då de tidigare har gått ut. Arbetet är i sin första fas och det är av stor vikt att biologisk mångfald/ett rikt växt- och naturliv kommer att vara en del av miljömålen på något sätt. När målen är fastställda kommer handlingsplaner för att nå målen att tas fram och integreras i våra olika verksamheter.

Vi ser att det är här som ett arbete för att bevara och gynna våra vilda pollinatörer kommer att finnas.

Vi tar också med oss dina förslag kring skolbarn och informationsskylt i detta arbete.

Vänliga hälsningar,

Annika Ström
Utredare, Samhällsserviceförvaltningen

Lyssna