Boende och miljö

Vad gör ni för att minska koldioxidavtrycket?

Skickades in: 2021-10-27

Hej!

Vad gör Uppvidinge kommun för att minska sitt koldioxidavtryck? Finns det några mål och handlingsplaner att ta del av?

Svar från kommunen

Svarade: 2021-10-28

Hej och tack för din fråga!

Uppvidinge kommun jobbar med att minska vårt koldioxidavtryck på flera sätt.

Vi har bland annat el-avtal där vi bara köper in fossilfri energi, vi har ett mål om att köpa närproducerad mat i den kommunala organisationen, vi jobbar med möbelcirkulering, resfria möten, energieffektivisering av verksamhetslokaler och bostäder (Uppvidingehus), materialåtervinning, insamling av hushållsavfall (genom Kretslopp Sydost) med mera.

Men det finns, som alltid, mycket mer vi kan göra och tyvärr har det saknats uppdaterade dokument av den typ du efterfrågar.

Just nu arbetar vi på att ta fram en ny fordonspolicy, ett nytt miljöprogram, en avfallsplan gemensam med övriga medlemmar i Kretslopp Sydost, och redan nästa vecka kommer förslaget till en ny Klimat- och energistrategi att läggas ut för samråd. Det innebär att alla som vill kan läsa förslaget och komma med synpunkter på det. Förslaget har stort fokus på att vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser och att vi ska arbeta för att nå de mål som har satts på regional, nationell och global nivå för att minska vår klimatpåverkan.

Målen som har föreslagits involverar såväl hela Uppvidinge kommun som geografiskt område som kommunkoncernen.

Vi behöver alla hjälpas åt och bidra om vi ska nå målen. Håll utkik här på kommunens webbplats för mer information!

Vänliga hälsningar,

Annika Ström
Utredare, Samhällsserviceförvaltningen

Lyssna