Boende och miljö

Tankar om Lindshammar?

Skickades in: 2021-06-03

Hej!
Lindshammar har gått från att ha varit Uppvidinge kommuns största turistattraktion till i dag en ort i fritt förfall! Vad har kommunen för tankar och visioner runt orten (och det saneringsmogna glasbruket)?

Finns det någon/några från Uppvidinge kommun eller eventuellt någon kommunpolitiker som kan tänka sig för en spontan liten rundtur i Lindshammar, och kanske en liten pratstund efter det?

Svar från kommunen

Svarade: 2021-06-04

Hej och tack för dina frågor och synpunkter!

Jag som kommunstyrelsens ordförande och representanter från kommunen har vid två tillfällen tidigare träffat personer från Lindshammar, detta i Ösjöbols bygdegård för att just diskutera dessa framtidsfrågor. Vi har vid dessa möten uppmanat personerna från Lindshammar att gå samman och bilda någon form av samhällsförening så att kommunen ska få en part att diskutera med i stället för med enskilda personer. Kommunen har också erbjudet stöd och hjälp vid ett sådant bildande.

Vår förhoppning är att det är genomförbart och att vi med dessa föreningsrepresentanter skulle kunna diskutera vidare om hur vi kan utveckla Lindshammar på ett bra sätt.

Vad det gäller sanering av Lindshammars Glasbruk jobbar kommunen tillsammans med Länsstyrelsen med denna fråga, om när och hur vi kan åtgärda med sanering.

Jag och representant från kommunen träffar gärna dig/er för att en rundtur och diskussion om framtidsplaner för orten.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna