Boende och miljö

Utlys klimatnödläge

Skickades in: 2020-08-18

Tiden rinner ut för att kunna rädda jorden från en klimatkatastrof. Därför har det lämnats ett medborgarförslag från klimatsverige.se för att utlysa klimatnödläge Uppvidinge kommun. För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs genomgripande krisåtgärder i samma omfattning som under krig.

I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala uppvärmningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader. Baserat på de åtgärder som regeringarna hittills utlovat, närmar sig istället klimatet kollaps med minst 3 graders ökning mot slutet av seklet.

Politiker på alla nivåer kan och måste nu agera. Uppvidinge kommuns politiker behöver nu:
1. Erkänna att vi alla befinner oss i ett klimatnödläge.
2. Erkänna att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
3. Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.
5. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner och högre politiska nivåer till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre politiker tar sitt fulla ansvar.
7. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om klimatnödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
8. Detta är ett skarpt och mycket viktigt komplement till en koldioxidbudget för Uppvidinge kommun.
Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta årtiondet är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, miljontals människor på flykt och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat.

Vår frustration över att politikerna inte tar sitt ansvar delar vi med människor i andra länder. Under våren har miljontals skolungdomar och klimatengagerade människor världen över demonstrerat och strejkat för att få en kraftfull klimatpolitik på alla nivåer i samhället. Kommunerna kan gå före och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när det gäller att nå en global krislösning för klimatet.
404 lokala myndigheter i världen har redan utlyst klimatnödläge.

I december uppmanade många organisationer människor i Sverige att ställa samma krav på sina lokala politiker. Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora uppoffringar för att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv bättre. Klimatkrisen innebär en möjlighet att skapa en värld baserad på hållbarare värderingar än de som hotar att förstöra planeten.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-08-24

Hej!

Tack för dina synpunkter rörande klimatfrågorna både på kommunal, nationell och internationell nivå.
Precis som du redovisar i dina synpunkter har vi alla ett stort ansvar för klimatfrågorna och vi behöver alla hjälpas åt för att motverka den negativa klimatförändring som tyvärr sker i världen.

Uppvidinge kommun jobbar naturligtvis med Agenda 2030 som en del i arbetet med miljön, kommunen jobbar i så stor utsträckning det är möjligt med att väga in påverkan av klimatet vid våra beslut och ställningstaganden utifrån denna gemensamma agenda. Även kommunens bolag jobbar utifrån denna agenda och att hitta klimatsmarta lösningar så som avveckling av fossila bränslen i de kommunala fastigheterna, miljövänliga alternativ vid nybyggnation och ombyggnation är områden som vi försöker ta hänsyn till bland annat.

Uppvidinge kommun har inte någon möjlighet att utlysa klimatnödläge. Däremot försöker vi göra vårt allra bästa, utifrån våra förutsättningar och möjligheter, för att motverka att vi ska hamna i en sådan situation.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna