Boende och miljö

Skymd sikt

Skickades in: 2020-06-16

Svårt skymd sikt på grund av stort träd och högt buskage vid utfarten till västra vägen från Hasselvägen. Detta kallar jag farlig korsning och något måste göras, flera incidenter har hänt.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-08-04

Hej!

Ursäkta sent svar.

Jag har bett berörd fastighetsägare att åtgärda saken.

Med vänlig hälsning,

Karin Holst,

Förvaltningschef vid miljö- och byggnadsförvaltningen

Lyssna