Boende och miljö

Vindkraft

Skickades in: 2020-06-08

Hur kommer det sig att ni, de så kallade folkvalda, låter det projekteras, planeras och eventuellt byggas mängder av vindkraftsparker runtom i kommunen utan att ha någon dialog med de boende i områdena? Varför ska jag som invånare i kommunen vara intresserad av att bo kvar då det vilken dag som helst visar sig vara en planerad park i just det området jag bor?

Ni, som folkvalda, verkar vara totalt ointresserade av hur detta påverkar människor och närmiljö. För tredje gången (i så gott som samma område) ansöker Stena om att få uppföra en park med 37 verk.
De har de andra två gångerna fått avslag på grund av miljöpåverkan men de inkommer bara med nya ansökningar om och om igen tills de får sin "vilja" igenom. Varför kan inte ni intressera er för värdet av naturen, boendemiljön, samt hur invånarna (ja de som röstat på er) önskar att deras hem och tillvaro ska se ut?

Ni låter stora bolag krossa den miljö som finns här och ni verkar inte göra något för att bromsa det.
En liten förening (VI) kämpar men ni sitter bara och tittar på och struntar i det mandat vi medborgare gett er. Kom inte med en förklaring som heter riksintresse för det kan ni inte gömma er bakom.
Er uppgift är inte att gå storbolagen tillmötes utan att värna era medborgare och boende i kommunen.
Annars ska ni inte kalla er folkvalda framöver utan något helt annat.

Jag vädjar till er att stå upp för de värdena som finns runtom i kommunen. Det tänker jag göra, och jag lovar er att det finns betydligt större än bara vind!

Svar från kommunen

Svarade: 2020-06-18

Hej!

Din fråga handlar om företag som jobbar med vindkraftsbyggnation och planerar och projekterar i Uppvidinge. Vi kan inte förbjuda deras arbete med detta. Uppvidinges förtroendevalda politiker kommer om företagens planer accepteras få yttra oss om deras planerade byggnation i vår kommun, detta är yttranden som länsstyrelsen och övriga myndigheter tar del av. Att vi kan och ska lämna yttranden på de förslag som politiken blir presenterade från företagen är självklart då det ger en påverkan i vår kommun.

Att företaget nu gör en förändring sedan tidigare ansökan, både av placering och av storlek på verken, gör att vi kommer behandla frågan utifrån tidigare fattade beslut gällande vindkraftspark i kommunen. Företagen som söker nya tillstånd i de områden som kommunen tidigare hanterat politiskt har att förhålla sig till de beslut som Kommunfullmäktige i Uppvidinge beslutat vad gäller respektavstånd och höjder.

När det handlar om som du påvisar i din fråga om ändringar från tidigare beslut ska detta hanteras av berörda instanser och kommunen är en av de som ska yttra sig.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna