Boende och miljö

Information om risk vid dämmet i Klavreström

Skickades in: 2020-02-21

Undrar lite om alla runt dämmet i klavreström är informerade om att bristningsgränsen är nära.
Vore väldigt synd om invånare och deras hus förstördes utan att de blivit varnade.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-02-27

Hej!

Det framgår inte av frågan om den handlar om de höga flöden som är just nu i hela Kronobergs län eller det övergripande skicket på dämmet.

Just nu pågår en omfattande renovering av dämmet i Klavreström eftersom det har varit i dåligt skick under många år.

När det gäller den stora mängden nederbörd under de senaste veckorna har Uppvidinge kommun nu även förstärkt den tillfälliga dammvallen för att öka säkerheten. Representanter för hela Mörrumsåns avrinningsområde (kommuner, kraftverksägare och länsstyrelse) träffas regelbundet för att arbeta med dessa frågor. Vi har vattendragen i Klavreström och Norrhult, liksom övriga vattendrag i kommunen under bevakning så länge de höga flödena kvarstår.

Svaret kommer från

Patrik Ivarsson
Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen

Lyssna