Boende och miljö

Kajor i Lenhovda

Skickades in: 2019-08-25

Lenhovda är invaderad av kajor.
Det måste skjutas av.
Det otäckt när det kommer 50-60 kajor som landar nära dig.
De gör stor skada i trädgårdarna.
De bygger bon i skorstenarna.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-01-23

Hej!

Först vill vi be om ursäkt för att svaret har dröjt. Här kommer svar utifrån synpunkterna ovan.

Lenhovda är invaderad av kajor

Antalet kajor har under senare årtionden ökat ganska markant i hela landet så det är inget specifikt problem för Lenhovda.

Det måste skjutas av

Avskjutning kan göras av de kommunala skyddsjägarna som punktinsatser men det är ingen lösning på problemet och ger endast kortvarig effekt. Det finns inget enkelt och smidigt sätt att komma till en långsiktig lösning av problemet. Man kan läsa mer i Kajor i staden – En kunskapsöversikt, från Sveriges kommuner och landsting, 2010.

Även om kajor kan upplevas som störande gör miljö- och byggnads­förvaltningen bedömningen att det inte är en olägenhet för människors hälsa enligt definitionen i miljöbalken ("Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.)

Det är otäckt när det kommer 50–60 kajor som landar nära dig

Det finns inga uppgifter om att kajor är direkt farliga och går till attack mot människor.

De gör stor skada i trädgårdarna

Kajor anpassar sig till platsens förutsättningar och äter i stort sett vad som helst: sädeskorn, frön, insekter, maskar och andra smådjur samt avfall.

De bygger bon i skorstenarna

Det är fastighetsägarnas ansvar att göra något åt problemen med att kajor bygger bon i skorstenarna.

Vänliga hälsningar

Per-Ove Oscarsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Lyssna