Boende och miljö

Polisens närvaro i kommunen

Skickades in: 2019-05-25

Hej!

Jag med många har hört av sig till Polisen att man måste visa sig mera i Uppvidinge och ha mera hastighetskontroller vid skolor, och allmänt på gator (där det har rapporterats). Även få bukt på buskörning med mopeder och bilar, även en större kontroll på fordon.

Dock så lyser Polisen med sin frånvaro, hur är det med kommuns samarbete med Polisen, skulle inte polisens närvaro öka, vad det så inte kommunen sa att så skulle det bli?

Svar

Svarade: 2019-06-24

Polisens svar

Polisen har en mycket god samverkan med Uppvidinge kommun. Det finns en stor utvecklingspotential. I arbetet med och för trygghet kan alla göra något, kommunens medarbetare, polisen, men framförallt även den vanliga medborgaren, oavsett vilket jobb eller profession man har. Samverkan mellan kommun och polis innebär inte bara det synliga i form av målade polisbilar och uniformerad personal. Ett långsiktigt strategiskt samarbete riktar sig mot ett mål längre in i framtiden.

Sedan årsskiftet har polisen ökat sin närvaro markant, både synligt och mindre synligt genom civil patrullering och övervakning. Detta ser man framför allt på statistiken gällande så kallade ”upptäckarbrott” som till exempel narkotika- och trafikbrott. Några exempel:

Statistik trafikbrott och narkotikabrott

Brottslighet

2018-01-01 till 2018-05-16

2019-01-01 till 2019-05-16

Trafikbrott, lokal trafikkod

94

134

Trafikbrott, övrigt

24

286

Narkotikabrott

5

10

Polisen har genomfört ett hyggligt antal besök på skolor i Uppvidinge kommun under innevarande termin, vilket också har ökat den aktiva synligheten. Polismyndigheten arbetar med den resurs som politiken i riksdag och regering beslutat om. Lokal politik kan agera i frågan i förhållande till sina folkvalda rikspolitiker genom att skapa opinion och tryck.

Mikael Sjöström, kommunpolis Nybro/Uppvidinge

Kommunens svar

Uppvidinge kommun har ett gott samarbete med polisen i allmänhet och med kommunpolisen i synnerhet. I vårt lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, finns samtliga förvaltningschefer och kommunpolis representerade. Det innebär att vi med jämna mellanrum går igenom just den problematik som påtalas. De resurser polisen lägger i kommunen bestämmer vi inte över, men vi betonar vikten av en ökad polisnärvaro.

Anders Käll, ordförande i BRÅ, Uppvidinge kommun

Lyssna