Boende och miljö

Risigt efter avverkning av skog

Skickades in: 2019-04-12

Mellan Lövsjövägen och smalspåret avverkade kommunen förra sommaren bland annat på grund av ett husbygge i Norrhult. Stor skogsmaskin körde runt. Sedan tog de hand om en del grenar förutom timret men mycket blev kvar. Nu risigt och otrevligt där många promenerar. Jag föreslår att ni röjer upp
i alla fall någorlunda. I några träd hänger stora döda grenar kvar. Bra vore att få ner dom innan
de blåser ner.

Svar från kommunen

Svarade: 2019-04-23

Hej!

Tack för synpunkten!

I samband med avverkning för byggnation av tomt vid Lövsjövägen gallrades ytterligare ett par tomter när man ändå var där. Huvuddelen av toppar och ris (grot) togs då om hand och borttransporterades. Kvar finns idag en mindre mängd ris, som innan det är helt nerbrutet, under ett par växtsäsonger förser marken med näring och är dessutom substrat (underlag) för biologisk mångfald i form av vedlevande insekter. Så därför är det bra att det finns kvar visst material efter en avverkning.

Hoppas att du ändå kan njuta av promenader i området.

Vänliga hälsningar,

Thorsten Zaar
Skogsförvaltare

Lyssna