Barn- och utbildning

Behöriga lärare på Åsedaskolan

Skickades in: 2022-06-02

Hej!

Hur ser lärarbehörigheten ut på Åsedaskolan inför hösten? Som förälder blir man orolig när man hör att det inte finns behöriga lärare till vissa tjänster. På vilket sätt kan ni garantera att elever som inte har en behörig lärare får adekvat utbildning?

Kommer det någon träslöjdslärare för åk 3 och uppåt i Åseda? Hur kommer de som gått i trean (födda 2012) nu kompenseras för den träslöjd som de gått miste om i en termin, vårterminen? De färdigheter som de hade uppnått under denna tid måste ju tas igen på något sätt, hur är detta tänkt att göras?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-06-02

Hej!

Vi har höjt lärarbehörigheten inför hösten och av alla lärare på skolan är det två som är nyexaminerade och inväntar sin legitimation, två som är under utbildning samt en tjänst som i dagsläget är under rekrytering. Utöver detta är alla lärare utbildade och legitimerade på skolan. Man kan alltså säga att:

  • alla är utbildade men att två saknar någon delkurs för att erhålla legitimation,
  • två är nyexaminerade och inväntar legitimation,
  • och en tjänst är inte tillsatt ännu.

Slöjd är ett enda ämne, man delar inte upp det i trä- eller textilslöjd. I kursplanen anges att eleven ska få arbeta med olika material, redskap och möta olika arbetsprocesser under sin stadietid. Det finns ingen reglering i tid för hur mycket man ska arbeta i ”olika slöjdarter” utan tiden är endast reglerad till ämnet slöjd.

Givetvis vill vi ha en behörig lärare som är inriktad mot trä- och metallslöjd och i dagsläget ser vi ut att kunna erbjuda legitimerade lärare i båda slöjdarterna.

Vänliga hälsningar,

Malin Johansson
Rektor Åsedaskolan F-6

Lyssna